OvertureMarketplace – Studentøkonomi

Å studere i utlandet er noe de fleste studenter vurderer i løpet av studietiden. Det er så mange fordeler å studere i utlandet. Du kan nesten velge hvilket som helst land og fordype deg i en annen kultur i noen uker, semester eller år. Du vil vokse både faglig og personlig på måter du ikke kan gjøre ved å bo på campus. Du vil møte nye mennesker, nye ideer, nye måter å leve på, kanskje et nytt språk, nye klasser og en ny måte å se verden på.

Mange studenter bekymrer seg ofte for økonomien når de vurderer om de skal studere i utlandet. Sannheten er at det ofte ikke koster mer å studere i utlandet, ettersom både bo- og levekostnader i mange land er lavere enn i Norge. Overturemarketplace.com er en portal for studenter som har planer om eller allerede studerer i utlandet. Her vil du finne nyttige artikler om studentøkonomi og studentlån, for å hjelpe deg med å håndtere de økonomiske utfordringene ved å studere utenlands.

Stipend og låneordninger ved studier i utlandet

Statens lånekasse er en naturlig ressurs å benytte seg av om man vurderer å studere i utlandet, de tilbyr både stipend og lån for utdannelse i et annet land. Det er viktig å sette seg inn i de ulike krav og vilkår som gjelder for stipend og lån i Lånekassen, ettersom det er svært mange forhold man må sette seg inn i før man søker.

Mange høgskoler og universiteter har etablerte samarbeidsavtaler med andre utdanningsinstitusjoner i andre land, som kan bidra til lavere utgifter i studietiden. Det finnes også en rekke stipender og legater som er etablert av norske selskaper og enkeltpersoner, som man har anledning å søke på. Ofte er disse stipendene knyttet opp mot spesifikke land eller universiteter, og ANSA har laget en oversikt over mye av det som er åpent å søke på.

Om man ikke er berettiget for støtte i Lånekassen eller andre stipendordninger, må man vurdere å ta opp et privat studentlån. På vår webside vil du finne forskjellige artikler som beskriver hvordan og hvilke lån man kan søke om, samt tips til hva man bør tenke på før man tar opp et lån. Studentlån skiller de seg ut fra andre lån ettersom de er utformet for å finansiere høyere utdanning. Betingelsene er ofte bedre for slike typer låner, med lavere totalkostnader ettersom avdrag og renter ofte ikke begynner å løpe før etter studiet er avsluttet, man har fleksibel nedbetalingstid og man får lettere godkjenning ettersom man dokumenterer at pengene går til utdanning.

Hvor bør du studere?

Det er en rekke faktorer man bør vurdere ved valg av studieland, men først og fremst må man ivareta sine egne interesser. Hvilket språk ønsker du å perfeksjonere, trives du i storby eller på mindre steder, hvilket studie ønsker du og hvor tilbys dette studiet? I tillegg bør du se på egen økonomi og om det passer overens med de forventede kostnader ved valg av studiested. Utgiftene kan variere mye ved valg av både land og sted, da det er stor forskjell i semesteravgifter, bo- og levekostnader, lån- og stipendordninger med mer.

For å hjelpe deg litt på veien, har vi skrevet egne artikler for studier i land som USA, Frankrike, Storbritannia og Tyskland, slik at du kan få en oversikt over muligheter i de ulike landene. Vi har valgt å ta med egne avsnitt om forventede kostnader ved å studere i de ulike landene, og hvilke muligheter det er for stipend og lån i hvert land. Vi vil utvide listen over land fortløpene.

I tillegg vil du finne artikler som gir deg enkle sparetips for deg som student. Gjennom enkle grep kan du få en romslig økonomi som bidrar til en opplevelsesrik studietid i et annet land.