Studere i USA

USA har verdens største internasjonale studentpopulasjon, med over 1.000.000 studenter som velger å utvide sin utdanning og livserfaring i USA. Nesten 5% av alle studenter på høyere utdanning i USA er internasjonale studenter, og tallene vokser stadig.

USA har et av verdens beste universitetssystemer, med fremragende utdanningsprogrammer på nesten alle felt. På lavere nivå finnes også gode programmer på tradisjonelle fagområder og fagfelt. På høgskole og universitetsnivå har studentene mulighet til å jobbe direkte med noen av de beste foreleserne i sitt fagområde, med muligheten til å bli involvert i eksklusive forsknings- og utdanningsmuligheter. Vitnemål fra amerikanske skoler er anerkjent av arbeidsgivere over hele verden.

USA er hjem til flere tusen høgskoler og universiteter, og har minst ti ganger så mange campuser som i alle andre land. Som et resultat har det høyere utdanningssystemet i USA noe for alle. Mens enkelte amerikanske høyskoler og universiteter har fokus på brede utdanningsprinsipper, legger andre vekt på praktiske, arbeidsrelaterte ferdigheter og andre igjen  spesialiserer seg på kunst, samfunnsfag eller tekniske felt. Dette betyr at uansett hva du planlegger å studere, vil du ha et bredt utvalg av programmer i den studieretningen du ønsker.

Universiteter i USA er stolte av å være i forkant med teknologi, forskning og teknikker, og i å gjøre det beste utstyret og ressursene tilgjengelige for sine studenter. Selv om fagfeltet ikke direkte involverer vitenskap eller ingeniørfag, vil du ha muligheter til å bli dyktig gjennom å bruke den nyeste teknologien til å gjennomføre forskning, samt innhente og behandle informasjon. Du vil bli introdusert til de mest moderne løsninger til å holde kontakten med forskere, lærere og eksperter på ditt fagfelt, ofte gjennom spesialutviklede applikasjoner som fungerer både på telefon og datamaskin.

Studentøkonomi i USA

Kostnaden for høyere utdanning i USA stiger år etter år, og mange studenter sliter med å få økonomien til å gå rundt. Men det finnes en rekke måter å finansiere utdanningen din i USA:

Internasjonale stipendordninger

Følgende nettsteder gir informasjon spesielt for internasjonale studenter:

International Education Financial Aid (IEFA) gir økonomisk støtte, college stipend, og gir informasjon til internasjonale studenter som ønsker å studere i utlandet. Deres søkefunksjon tillater brukere å finne stipender rundt om i verden.

Denne websiden gir en omfattende liste over stipend, låneprogrammer og annen informasjon for å bistå høyskolestudenter og universitetsstudenter når de skal studere i utlandet.

Statens lånekasse

Selv om du ønsker å studere i USA, har Statens lånekasse en rekke lån- og stipendmuligheter for studenter i utlandet. Undersøk disse mulighetene grundig før du søker og begynner på skole i USA. Husk at det ofte er noen vilkår involvert i de ulike tilbudene. Eksempelvis må du kanskje fullføre studiet for at stipendet skal gjelde, og ved avbrutt utdanning kan stipendet bli omgjort til lån. Lånekassen har en egen webside for utdanning i utlandet.

Universiteter i USA

Mange amerikanske høgskoler og universiteter tilbyr noe økonomisk hjelp til internasjonale studenter gjennom deres finansielle hjelpekontorer. Generelt er det imidlertid mye mindre penger tilgjengelig for lavere studie i USA enn det er for høyere studier. Besøk skolens finansielle hjelpesider for å se hvilke amerikanske skoler som tilbyr hjelp til internasjonale studenter. Private institusjoner kan noen ganger gi rabatt eller redusere kostnadene for undervisning; offentlige institusjoner har sjelden denne muligheten.

I noen tilfeller kan det være mulig for deg å delta i en formell utveksling mellom studiestedet ditt i Norge og institusjonen du ønsker å studere ved i USA. Du kan få mer informasjon om slike utvekslinger ved å kontakte de internasjonale studentkontorene ved den amerikansk institusjonen eller ved å kontakte det tilsvarende kontoret på din skole i Norge. Om det er etablerte avtaler med en norsk og amerikansk utdanningssted, kan man slippe unna en del kostnader.